Toestemmingsformulier

Hiermee geven wij u uitleg en inzicht in het nemen van een tattoo.