TATSU-TATTOO TOESTEMMINGSFORMULIER


Hiermee geven wij u uitleg en inzicht in het nemen van een tattoo en dient u de volgende zaken te verklaren alvorens de tattoo wordt geplaatst. 


Middels het formulier verklaard u kennis te hebben genomen van de informatie op onze website omtrent de risico’s voor uw gezondheid bij het nemen van tattoeages. In onze shop ligt hiervan altijd een exemplaar ter inzage.


Wij verklaren dat we een 100% Vegan Tattooshop zijn (onder het kopje 'over ons"vindt u de uitleg).

Ook wordt de tattoo geplaatst volgens de reglementering in het KB van 25/11/2005 betreffende tattoeages en piercings.


Een tattoeage is permanent, u kunt voor de verrichting dan ook altijd bedenktijd vragen.


Middels dit formulier verklaart u hierbij het volgende:


• De keuze om een tatoeage te laten zetten heb ik weloverwogen en uit vrije wil genomen.  

• Vanaf een dag voor en tijdens de behandeling was ik niet onder invloed van alcohol of drugs.

• Ik ben geïnformeerd over de risico’s die kunnen ontstaan als gevolg van het zetten van de tatoeage, zoals infecties,littekenvorming en allergische reacties.

• Ik gebruik op dit moment geen anti stollingsmiddelen, en heb tot een week voor de behandelling geen inentingen gehad.

• Ik heb op dit moment geen verkleuringen, zwellingen, bulten of enige andere vorm van irritatie op mijn lichaam en beschouw mezelf gezond genoeg om deze tatoeage te laten zetten.

Indien uw tatoeage dient ter camouflage van een bestraling- of operatie litteken bespreek dit dan eerst met de arts door wie u bent behandeld of door wie u wordt gecontroleerd.


Indien u bij een dermatoloog onder behandeling bent of twijfelt over een huidprobleem, raadpleeg deze alvorens u besluit een tatoeage te laten zetten.

In de bovengenoemde situatie's dient u ons een attest te bezorgen van toestemming.


De volgende informatie wordt door ons aan u gevraagd en naar waarheid ingevuld;


 Bent u momenteel onder behandeling van een arts?
 Gebruikt u momenteel medicijnen?
 Bent u ergens allergisch voor?                                                                                                                                                                                                                                 Heeft u een immuun stoornis?                                                                                                                                                                                                                                   Hart- en vaatafwijkingen?                                                                                                                                                                                                                                           Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? (Zwangere vrouwen worden door ons niet getattoeerd! Mede door een verhoogde kans op infectie's.)

Het aanbrengen van een tatoeage word sterk afgeraden als een of meerdere keren „ja“ van toepassing is.


Ontwerp, Plaatsing en Inkt:

(uw ontwerp wordt ingevuld, ook de plaats ervan en welke inkt er gebruikt wordt. Het merk, naam en lotcode ervan wordt aangeduid).


Er wordt ondertekend:


Ondergetekende, (naam) : ......................................................................................................................

Handtekening : ..............................................................................................................................................
Datum: __/__/____
Naam wettige vertegenwoordiger (indien jonger dan 18 jaar) : ....................................................................... Nummer legitimatiebewijs wettige vertegenwoordiger : In het geval van een infectie, allergie e.d die na de behandeling opkomen, wordt er door ons geadviseerd een arts te raadplegen.